Policys - så här arbetar vi

Kvalitetspolicy
JJ Gruppen eftersträvar att leverera felfria lyftdonsprodukter i rätt tid med tillhörande utrustningar, inklusive bärstål och övriga service och underhållstjänster samt utbildning, som uppfyller kundernas specifika krav, behov och förväntningar samt gällande lag och författningskrav.
JJ Gruppen skall genom ständiga förbättringar genom vårt ledningssystem förbli den självklara leverantören av lyftdonsprodukter.
 
Miljöpolicy
Vi vet och förstår att vår verksamhet och våra produkter påverkar miljön.
Vi arbetar därför för att ständigt förbättra alla aspekter av miljöpåverkan vid inköp, transport, användning och återvinning av våra produkter i syfte att uppfylla tillämpliga lagar och författningskrav och genom detta minska resursanvändning och miljöbelastning.
 
Arbetsmiljöpolicy
Syftet med JJ Gruppens arbetsmiljöpolicy är att säkerställa en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt att identifiera och eliminera risker.
Det gör vi genom:
En god arbetsmiljö och god kvalitet som skall vara ledstjärna och praxis i alla beslut inom verksamheten.
Att verka för tidig upptäckt av bristfällig arbetsmiljö och kvalitetsbrister samt att åtgärda dessa med syftet att förebygga ohälsa.
Att en god arbetsmiljö och hög kvalitet är ett gemensamt intresse för arbetsgivare och arbetstagare. Där alla har ett ansvar att i det dagliga arbetet följa lagar, föreskrifter och att samverka.