ABUS Utbildning

Basservicekurs ABUS lyftutrustning

ABUS Kransystem AB erbjuder en praktiskt inriktad kurs gällande löpande daglig tillsyn och periodiska underhållsarbeten. Detta medför att ni kan utföra basservice av er ABUS lyftutrustning. Denna kurs blir då ett effektivt komplement till eventuellt serviceavtal där ni också får grundläggande kunskaper om förebyggande underhåll.
Kursen riktar sig till underhållspersonal och är på ca 1½ dag. Kontakta oss för mer information.

ABUS Kranförarutbildning

Kursen vänder sig till operatörer av lyftanordningar och lyftredskap, arbetsledare samt skyddsombud. Kursen, som omfattar både teori och praktik, behandlar de lagar och regler som gäller för lyftanordningar. Kursen anpassas efter den aktuella arbetsplatsens lyftutrustning och operatörernas utbildningsbehov.

Kursens uppläggning
Ca 4-5 timmars teoretisk genomgång på plats hos er. Tillgång till lektionsrum och videoprojektor behövs.
Ca 2-3 timmars praktisk körning med er travers. Körningen genomförs med av kunden tillhandahållen last. De praktiska övningarna kan om så önskas genomföras efter ordinarie arbetstid för att inte störa produktionen (mot tillägg enligt timdebiteringslista).
Aktivt deltagande och diskussioner med deltagarna samt skriftlig teoretiskt prov.
Deltagarna erhåller kompendium samt kursintyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll
Orientering om lagar, normer och anvisningar (AML, AFS, SS-ISO m.m.).
Orientering om EUs maskindirektiv – lyft.
Hållfasthets- och säkerhetsbestämmelser för kranar, kassationsgränser för kran.
Skyldigheter och ansvar för arbetsgivare, arbetsledare, kranförare m.fl.
Kranars kontroll, orientering om tillsyn, besiktning och skötsel av lyftanordningar.
Daglig tillsyn - kontroll av kran och lyftkrok.
Lyftredskap användning och signalering.
Säkerhet runt radiostyrning samt plåthantering med lyftredskap.
Stroppning samt användande av sling och kättingar som lyftredskap.

Praktiska övningar
Praktiska övningar med fokus på förarsäkerhet och maskinsäkerhet vid hantering före, under och efter lyft.

Utbildningarna sker i samarbete med DEKRA Industrial AB.