Konsulter för lätta lyft, speciallyftare och lyftverktyg

LyftErgonomi i Trollhättan, som ingår i JJ Gruppen, tillhandahåller konsulttjänster gällande lyft-/hanteringslösningar inom det lättare lyftsegmentet.

LyftErgonomi har mångårig erfarenhet inom produktionsteknik och ergonomiska lyftutrustningar från bland annat fordons- och tillverkningsindustrin.
 
Vi börjar med att kartlägga kundens behov och arbetar sedan fram specifikationer med ritningar liksom förfrågningsunderlag för kompletta projekt med: gripdon anpassade för aktuell produkt; lyftar, enkla eller intelligenta; lättrullade skensystem i stål eller aluminium och där så erfordras även bärstålskonstruktioner.
Genom samarbete med ABUS Sverige gruppen är vi verksamma över hela landet.

Vill du veta mer, är du välkommen att prata med Per-Ola Gyllenskepp, 0725 38 48 00. po [at] lyftergonomi.se