Komplex leverans till Xylem i Sundbyberg

Xylem är ett av världens största företag när det gäller att tillhandahålla pumpar för säker hantering och distribution av vatten. I Sundbyberg har man sin internationella utvecklingsavdelning och nu har man utvidgat verksamheten med en serviceavdelning för att få ökad förståelse för de påfrestningar som företagets produkter utsätts för under sin livslängd.

Tanken vid ombyggnationen var att återanvända så mycket som möjligt av den befintliga lyftutrustningen. Hållbarhet är nämligen ett av Xylems övergripande verksamhetsmål. Även välgörenhet är en viktig del av företagets kultur. Den verksamheten har man samlat i Xylem Watermark. Man har till exempel helt nyligen skänkt ett bättre styrsystem till Skansens pumpar, som innebär att man sänker sina el-kostnader med 200 000 kr per år, vilket är mycket pengar för en ideell stiftelse. En annan insats, som rönte stor uppmärksamhet internationellt, var när man sommaren 2018 bistod med både pumpar och personal till de instängda pojkarna i den thailändska grottan. Därigenom kunde man sänka vattennivån i grottsystemet, trots att det regnade.

Omfattande leverans
Den senaste leveransen till Sundbyberg omfattade bland mycket annat en 8 meter hög pelarsvängkran VS med en 4-tons lintelfer. Den monterades i golvet i garaget under markplan, för att kunna serva den inbyggda lastkajen ovanför genom ett hål mellan planen. I projektet ingick även en ny, 32 meter lång, kranbana för tre stycken EDL-traverser på 4 t/4 t samt en rälsgående ELV-travers på 1 t + 1 t. Leveransen har även omfattat fyra pelarsvängkranar LS på 1000 kg vardera, förreglingar på en utbildningstravers samt att Kamab varit behjälpliga med bland annat håltagning i betong. Det har även varit mycket jobb med att montera ner och flytta äldre traverser samt korta befintliga banor.

– Det har varit ett komplext projekt som vi klarade av med hjälp av Simon Larsson, konstruktör på JJ GRUPPEN i Kungsbacka, samt vår smed Remi a’Deild i Linköping, berättar Magnus Lindén, ansvarig säljare på JJ GRUPPENS enhet Lyftsystem KAMAB AB.

Blivit tradition att välja ABUS
Xylem i Sundbyberg, sysselsätter sammanlagt 400 personer. Byggnaden innehåller utvecklingsavdelning, nationell och internationell försäljning, HR med flera funktioner. 2800 m2 av ytan upptas av ett utvecklingslaboratorium och 1200 m2 utgörs av en servicestation för Stockholm med omnejd.

– Det har blivit lite av en tradition att välja ABUS-kranar. Det har fungerat bra med Kamab och vi har ett gott samarbete. Leveranserna har anlänt i tid och varit av rätt kvalitet, säger Jan Bäcke, projektledare för ombyggnationen samt gruppchef på laboratoriet för hydraulisk & mekanisk provning, och avslutar:
– Det har gått jättebra.

Komplex leverans till Xylem i Sundbyberg

Xylem är ett av världens största företag när det gäller att tillhandahålla pumpar för säker hantering och distribution av vatten. I Sundbyberg har man sin internationella utvecklingsavdelning och nu har man utvidgat verksamheten med en serviceavdelning för att få ökad förståelse för de påfrestningar som företagets produkter utsätts för under sin livslängd.

Tanken vid ombyggnationen var att återanvända så mycket som möjligt av den befintliga lyftutrustningen. Hållbarhet är nämligen ett av Xylems övergripande verksamhetsmål. Även välgörenhet är en viktig del av företagets kultur. Den verksamheten har man samlat i Xylem Watermark. Man har till exempel helt nyligen skänkt ett bättre styrsystem till Skansens pumpar, som innebär att man sänker sina el-kostnader med 200 000 kr per år, vilket är mycket pengar för en ideell stiftelse. En annan insats, som rönte stor uppmärksamhet internationellt, var när man sommaren 2018 bistod med både pumpar och personal till de instängda pojkarna i den thailändska grottan. Därigenom kunde man sänka vattennivån i grottsystemet, trots att det regnade.

Omfattande leverans
Den senaste leveransen till Sundbyberg omfattade bland mycket annat en 8 meter hög pelarsvängkran VS med en 4-tons lintelfer. Den monterades i golvet i garaget under markplan, för att kunna serva den inbyggda lastkajen ovanför genom ett hål mellan planen. I projektet ingick även en ny, 32 meter lång, kranbana för tre stycken EDL-traverser på 4 t/4 t samt en rälsgående ELV-travers på 1 t + 1 t. Leveransen har även omfattat fyra pelarsvängkranar LS på 1000 kg vardera, förreglingar på en utbildningstravers samt att Kamab varit behjälpliga med bland annat håltagning i betong. Det har även varit mycket jobb med att montera ner och flytta äldre traverser samt korta befintliga banor.

– Det har varit ett komplext projekt som vi klarade av med hjälp av Simon Larsson, konstruktör på JJ GRUPPEN i Kungsbacka, samt vår smed Remi a’Deild i Linköping, berättar Magnus Lindén, ansvarig säljare på JJ GRUPPENS enhet Lyftsystem KAMAB AB.

Blivit tradition att välja ABUS
Xylem i Sundbyberg, sysselsätter sammanlagt 400 personer. Byggnaden innehåller utvecklingsavdelning, nationell och internationell försäljning, HR med flera funktioner. 2800 m2 av ytan upptas av ett utvecklingslaboratorium och 1200 m2 utgörs av en servicestation för Stockholm med omnejd.

– Det har blivit lite av en tradition att välja ABUS-kranar. Det har fungerat bra med Kamab och vi har ett gott samarbete. Leveranserna har anlänt i tid och varit av rätt kvalitet, säger Jan Bäcke, projektledare för ombyggnationen samt gruppchef på laboratoriet för hydraulisk & mekanisk provning, och avslutar:
– Det har gått jättebra.

DELA INLÄGG

VILL DU VETA MER?

Kontakta projektledare
Magnus Lindén
JJ Gruppen Kamab
magnus.linden@jjgruppen.se
08 540 849 62

RELATERAD LÄSNING

Bild JJ Gruppen vattenfall vattenkraft AB
Referensprojekt

Modernisering ger jämnt flöde åt vattenkraften

Som Sveriges största producent av vattenkraft arbetar Vattenfall långsiktigt med att förbättra sina produktionsanläggningar. De långa tidsintervallen kräver även en översyn av lyftutrustningen där modernisering ...
Referensprojekt

Sveriges längsta traverser lyfter produktionen hos Pipelife

Två av de sexton traverserna är de längsta som ABUS Kransystem någonsin har levererat i Sverige. De har en spännvidd på inte mindre än 42 ...
Referensprojekt

”Det är enskilda människors insatser som fått allt att fungera”

För en 10-kampare i processer som Industrilås i Nässjö är flytten av stora delar av produktionen till en ...
Referensprojekt

Flera lättraverssystem och en portalkran till Conjet AB i Handen

Conjet, som tillhandahåller robotar för automatisk vattenbilning av betong, är i skrivande stund ute på en fantastisk tillväxtresa. ...
Referensprojekt

Optimerat HB-system till Avans Linjärteknik AB i Västerås

I en liten, trång och kulturminnesmärkt industrifastighet i centrala Västerås huserar Avans Linjärteknik AB. Där tillverkar och renoverar ...
Referensprojekt

AP&T leasar lyftet

När plåtformningsföretaget AP&T skulle köpa kranar till sin nya produktionsanläggning i Ulricehamn, valde man ABUS-traverser från JJ Gruppen. ...
DELA INLÄGG

VILL DU VETA MER?

Kontakta projektledare
Magnus Lindén
JJ Gruppen Kamab
magnus.linden@jjgruppen.se
08 540 849 62

RELATERAD LÄSNING

Bild JJ Gruppen vattenfall vattenkraft AB
Referensprojekt

Modernisering ger jämnt flöde åt vattenkraften

Som Sveriges största producent av vattenkraft arbetar Vattenfall långsiktigt med att förbättra sina produktionsanläggningar. De långa tidsintervallen kräver även en översyn av lyftutrustningen där modernisering ...
Referensprojekt

Sveriges längsta traverser lyfter produktionen hos Pipelife

Två av de sexton traverserna är de längsta som ABUS Kransystem någonsin har levererat i Sverige. De har en spännvidd på inte mindre än 42 ...
Referensprojekt

”Det är enskilda människors insatser som fått allt att fungera”

För en 10-kampare i processer som Industrilås i Nässjö är flytten av stora delar av produktionen till en ...
Referensprojekt

Flera lättraverssystem och en portalkran till Conjet AB i Handen

Conjet, som tillhandahåller robotar för automatisk vattenbilning av betong, är i skrivande stund ute på en fantastisk tillväxtresa. ...
Referensprojekt

Optimerat HB-system till Avans Linjärteknik AB i Västerås

I en liten, trång och kulturminnesmärkt industrifastighet i centrala Västerås huserar Avans Linjärteknik AB. Där tillverkar och renoverar ...
Referensprojekt

AP&T leasar lyftet

När plåtformningsföretaget AP&T skulle köpa kranar till sin nya produktionsanläggning i Ulricehamn, valde man ABUS-traverser från JJ Gruppen. ...

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.