Nytt serviceavtal med JACO Fabriks AB

Det nya serviceavtalet ger oss trygghet i arbetet, särskilt när det gäller den personliga säkerheten, säger Anders Sunnerholm, vice VD på JACO Fabriks AB och ansvarig för ekonomin. Avtalet med KAMAB/JJ Gruppen omfattar sammanlagt 15 olika lyftobjekt, som servas vid åtminstone ett tillfälle per år.

JACO Fabriks AB, som ligger i Hargshamn en timmes bilfärd nordost om Uppsala, utvecklar och konstruerar skräddarsydda lösningar för fabrikstillverkade moduler, som kan innehålla allt från ställverk till radiobasstationer för telekom. Modulerna är anpassade för att kunna transporteras på vanliga vägar och mellan 75 och 80 procent av alla leveranser hamnar i länder över hela världen. Bland kunderna återfinns stora företag som ABB, Siemens, Alstom, Bombardier, Strukton Rail, Jernbaneverket, Telia och Tele2. De första telekomuppdragen, i början av 1990-talet, handlade om leveranser till NMT-systemet. Nu för tiden levererar man radiobasmoduler till 4G-nätet.

Specialister på säker paketering
JACO har tre verksamhetsområden: anläggningar för distribution av elkraft med låga och medelhöga spänningar, IT/telekom och signalsystem för spårbunden trafik. Företaget har 70 fast anställda, varav

fyra mekanikkonstruktörer och sex el-ingenjörer, plus ett antal inhyrda entreprenörer inom bygg- maskin- och el-montage.
- Verksamheten handlar till stor del om att paketera olika typer av utrustning i ett miljöskydd, i form av en IP-klassad kapsling, berättar Richard Johnson, VD och ägare.
- Vi jobbar med både internationella standarder och nationella standarder. Kapslingsklassen bestäms av vilka förhållanden som råder när det gäller temperaturer, vind, regn, snö och is. Ofta måste anläggningen även kunna stå emot jordbävningar.

Lång relation
JACO köpte sin första ABUS-travers från KAMAB redan 1995. Och när man 2008-2009 uppförde en ny fabriksdel, utrustade man den med två stycken 2-tons- och en 10-tons-travers från ABUS. Det senaste köpet – en travers på 3,2 ton och en på 2x10 ton – gjordes 2014.
- 2x10-tonstraversen är en frekvensstyrd tvåbalkstravers med ändvagnar av boggityp, för att minska hjultrycket på kranbanan. Hallens utformning, i kombination med kranbanans dimensionering och läge, krävde ett nytt ”tänk”, där konceptet med 4 st. hjul, styrrullar och längre ändvagnar passade utmärkt, säger Richard Johnson, och avslutar:
- Det funkar väldigt bra att jobba med KAMAB och säljaren Magnus Lindén. Han är engagerad och försöker alltid få till en så optimal lösning som möjligt. När vi ställs inför besvärliga situationer, kan vi alltid bolla förslag på lösningar med KAMAB/JJ Gruppen.