Benders Byggsystem i Uddevalla

När Benders Byggsystem köpte Volvo Personvagnars gamla fabrik i Uddevalla år 2013 fick man tillgång till en fabriksyta på ca 100 000 kvm. Verksamheten startade i början av 2107 och hittills har man bara hunnit ta ungefär 25 % av ytan i anspråk. 10–20 % är uthyrda till andra verksamheter.

Benders tillverkar prefabricerade betongelement såsom väggar, bjälklag, trappor och balkonger. Produktionen utgörs av både enstyckstillverkning och serieproduktion och de armerade elementen väger upp till 14 ton; större byggdelar är svåra att frakta med lastbil.
– Försäljningsorganisationen är under uppbyggnad i Västsverige, men vi är i dagsläget fullbelagda en bra bit in i 2019, säger Stefan Persson, produktutvecklare på Benders.

Levererad lyftutrustning
JJ Gruppens första ABUS-leverans i maj 2017 utgjordes av 4 stycken 14-tons-kranar med tillhörande kranbanor.
I januari 2018 levererade man ytterligare 6 stycken 14-tonnare plus 1 styck 8-tonnare samt flera hundra ton stål. Strax innan semestern köpte man ytterligare 1 styck 8-tonnare med 80 meter kranbana.
– Samtliga traverser är rustade för den tuffa produktionsmiljön, har frekvensstyrning på alla rörelser och klarar en åkhastighet på 60 m/min, berättar Johan Tholinsson, ansvarig säljare på JJ Gruppen i Kungsbacka.

Viktigt ha koll på logistiken
Det finns stora fördelar med att producera byggelement i batcher. Höghus byggs ju våningsvis med likadana väggar på varje våningsplan, vilket gör att det blir stora logistikfördelar med att producera väggelement mot lager. De logistiska kraven är stora ute på byggena och elementen måste kunna levereras inom tidsfönster som kan vara så snäva som 30 min.
– Den stora, öppna lagergården på 5000 kvm kommer väl till pass vid den typen av produktion, säger Stefan Persson.

Därför valde vi ABUS från JJ Gruppen
– Det var en kombination av flera faktorer som pris, know-how och bra support som gjorde att vi valde ABUS-kranar från JJ Gruppen, säger Stefan Persson, produktutvecklare på Benders Byggsystem i Uddevalla, och avslutar:
– De är väldigt flexibla, vilket vi uppskattar då ju planer inte alltid håller. Kommunikationen är bra med regelbundna avstämningar och om något händer, så får vi reda på det.