Traverser för hårda tag i Köpings hamn

I västra änden av Mälaren ligger Köpings hamn som ägs av Mälarhamnar AB, i sin tur samägt av Västerås Stad och Köpings kommun. När hyresgästen Tibnor behövde nya traverser, gjordes därför en offentlig upphandling av såväl kranbanor som traverser. JJ Gruppen vann bägge uppdragen i hård konkurrens.

Tibnor, som är en division inom SSAB, levererar stål och metaller till företag i hela Norden och Baltikum. Det förutsätter en effektiv hantering av stora materialflöden, vilket i sin tur kräver pålitliga traverser som tål hårda tag både när gäller antalet drifttimmar och klimat.
– Traverserna har en hög driftklassning, eftersom det handlar om många drifttimmar i en utsatt miljö. Genom JJ Gruppen och Lyftsystem KAMAB
erbjöds de totalekonomiskt bästa lösningarna när det gällde både stål och traverser, säger Urban Lejdström, teknisk chef för anläggningar och magasin.

Leveransen
Beställningen utgjordes av fyra stycken ABUS-traverser à 2x3,2-ton med spännvidd 23,75 meter respektive 28,75 meter samt två kranbanor på pelare à 150 meter vardera, sammanlagt 174 ton stål. Dessutom ingick gångbanor och spiraltrappor för service och underhåll, som sattes upp i varje ände på kranbanorna, samt stormlås för att säkerställa att traverserna inte sätts i rörelse av kraftiga vindar.
– Det handlade om en extremt kort byggtid, men alla entreprenörer var med på upplägget och höll sina ledtider. Mälarhamnars ledningsgrupp gav klartecken för projektet i februari och traverserna togs i bruk den 1 november, berättar Urban Lejdström.

Samarbetet
Det var flera parter inblandade i byggprocessen, men alla var helt inställda på att klara de korta ledtiderna. Stålet, det vill säga kranbanor, serviceplattformar, gångbanor och spiraltrappor, monterades på en månad. Därefter monterades traverserna och allt togs i drift den 1 november helt enligt tidsplan. Det ingår fullservice på traverserna i tre år med option på serviceavtal därefter.
– Hela processen har kännetecknats av ett väldigt bra samarbete, säger Magnus Linden, projektledare på Lyftsystem KAMAB AB, och får medhåll av Urban Lejdström:
– Samarbetet med samtliga entreprenörer har fungerat jättebra.