Traverser till Randeks nya anläggning

Randek utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och system för serietillverkning av prefabricerade hus. Sortimentet består av kapsågar, vägg-, golv- och taklinjer, takstolssystem, vändbord samt specialmaskiner. Automationsgraden är allt från manuell till helautomatisk.

Halvannan kilometer in från vindkraftsparken vid Skomakarehamn utanför Falkenberg ligger Randeks nya anläggning, en byggnad med tre skepp à 1000 kvadratmeter vardera. Varje skepp har utrustats med en 5-tons ABUS ELK-travers samt ett eldrivet lättraverssystem ABUS EHB-X med en kapacitet på 600 kg.
– Vi valde ABUS-kranar eftersom vi har goda erfarenheter av dem. ABUS är vår huvudleverantör av lyftutrustningar som vi i vår tur förädlar med bland annat hydrauliska pressar för takstolar, säger produktionschefen Marcus Carhult.

Kunder i hela världen
Randek AB säljer idag sina utrustningar till kunder i 38 länder. De största marknaderna återfinns i Sverige, Nordamerika och Australien.
Hus av trä byggs företrädesvis i länder med mycket skogsråvara. Trähus seriefabriceras i dag i block i stora produktionsenheter och där används Randeks hela produkterbjudande.
Trähus går snabbt att bygga och montera samt kan säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris och marknaden är därför starkt ökande.

Långt samarbete
Randek och JJ Gruppen har samarbetat i mer än 25 år och JJ Gruppen har fått förtroendet att vara med under hela utvecklingsprocessen.
– Den nya produktionsenheten kommer att skapa ytterligare förutsättningar för Randek att expandera för att klara efterfrågan från både befintliga och kommande kunder, säger Johan Tholinson, ansvarig säljare av traverser och specialprojekt hos JJ Gruppen.
– Det funkar jättebra med JJ Gruppen, de är lätta att jobba med och vi får snabba svar. Vi har en personlig kontakt med Johan Tholinson, som tar fram förslag och lösningar på det som våra kunder efterfrågar, berättar Marcus Carhult, och avslutar:
– Vi växer så det knakar och har en fantastisk beläggning två år fram i tiden.