Regelbunden service lönar sig

Vi kan erbjuda allt från underhåll och service till reparationer och moderniseringar av alla typer av lyftutrustningar, oavsett fabrikat.

JJ Gruppen har en väl utbyggd serviceorganisation med ett brett kunnande och specialkompetens inom viktiga områden. Vår geografiska närvaro medför snabba inställelsetider. Vi garanterar våra avtalskunder service inom 4 timmar vid akuta behov.

Optimal livslängd och effektivitet
Vi använder oss av maskingruppsindelning när vi väljer lyftutrustning, vilket innebär att vi tar hänsyn till faktorer som: modell, lyftkapacitet, lyfthöjd, lyfthastighet, arbetstid och lastkollektiv. Det innebär att vi kan optimera utnyttjandet av tillgängliga lyftresurser. Vi tillhandahåller även serviceavtal för förebyggande underhåll, något som ytterligare ökar säkerheten och sänker driftkostnaderna.