Arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö
med ISO 45001.

ISO 45001 är en internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra arbetsmiljön.

Den kan tillämpas i organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden. ISO 45001 är fokuserad på ledningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och är därigenom riktat mot organisationens ständiga förbättringar.

Några av fördelarna är:

  • Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i organisationen
  • Ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar
  • Visar ett åtagande för skydd av personal, egendom och anläggning
  • Ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
  • Minskade kostnader orsakade av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning, stillestånd i produktion eller skador på anläggningen eller omgivningen.
  • Hälsa & Säkerhet är en integrerad del av en hållbarhetsstrategi
  • Uppmuntrar mer effektiv intern och extern kommunikation

CERTIFIKAT

VÅRA ÖVRIGA CERTIFIERINGAR

Bärverksdelar i stål, SS-EN 1090-1
JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1. Läs mer >
Miljöledning med ISO 14001
Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Läs mer >
Förbättrad arbetsmiljö med ISO 45001
ISO 45001 ger oss bland annat ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar. Läs mer >

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi har även tagit fram interna policys för hur vi jobbar med att ta ansvar för våra medarbetare, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och miljöpåverkan bland annat. 

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.