Kvalitetsledning med ISO 9001.

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer från alla typer av branscher och verksamheter.

Den är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper och leder därigenom verksamheten mot:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Ständiga förbättringar
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer


Några av fördelarna är:

 • Engagemang för kvalitet och nöjda kunder
 • Ser till att produkter och tjänster effektivt möter kundernas och andra krav
 • Ger möjlighet att mäta framsteg mot ständiga förbättringar av verksamheten samt skapar riktmärken
 • Förbättrar organisationens effektivitet

CERTIFIKAT

VÅRA ÖVRIGA CERTIFIERINGAR

Bärverksdelar i stål, SS-EN 1090-1
JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1. Läs mer >
Miljöledning med ISO 14001
Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Läs mer >
Förbättrad arbetsmiljö med ISO 45001
ISO 45001 ger oss bland annat ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar. Läs mer >

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi har även tagit fram interna policys för hur vi jobbar med att ta ansvar för våra medarbetare, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och miljöpåverkan bland annat. 

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.