Miljöledning med ISO 14001.

ISO 14001 är del av en serie internationella standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning.

Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Några av fördelarna är:

  • Förbättrad kostnadskontroll genom beaktande av material och energi
  • Försäkran för kunder, investerare, ägare och allmänheten genom ett bevis på miljöåtagande
  • Minskning av miljöincidenter som kan leda till skadestånd
  • Stöd vid miljöprovningar samt godkännande för handel
  • ISO 14001 skapar förtroende hos kund och leverantör både för företaget och dess produkter

CERTIFIKAT

VÅRA ÖVRIGA CERTIFIERINGAR

Bärverksdelar i stål, SS-EN 1090-1
JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1. Läs mer >
Miljöledning med ISO 14001
Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Läs mer >
Förbättrad arbetsmiljö med ISO 45001
ISO 45001 ger oss bland annat ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar. Läs mer >

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi har även tagit fram interna policys för hur vi jobbar med att ta ansvar för våra medarbetare, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och miljöpåverkan bland annat. 

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.