Bärverksdelar i stål, SS-EN 1090-1.

JJ Gruppen är sedan mars 2014 certifierat för tillverkningskontroll (FPC) enligt SS EN 1090-1 omfattande konstruktion och tillverkning av lastbärande komponenter för lyftanordningar. Detta innebär att vi själva kan CE-märka de produkter vi levererar.

CERTIFIKAT

VÅRA ÖVRIGA CERTIFIERINGAR

Kvalitetsledning med ISO 9001
ISO 9001 är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper och ger oss bland annat möjlighet att mäta framsteg mot ständiga förbättringar av verksamheten samt skapar riktmärken. Läs mer >
Miljöledning med ISO 14001
Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Läs mer >
Förbättrad arbetsmiljö med ISO 45001
ISO 45001 ger oss bland annat ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar. Läs mer >

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi har även tagit fram interna policys för hur vi jobbar med att ta ansvar för våra medarbetare, produkternas kvalitet, arbetsmiljön och miljöpåverkan bland annat. 

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.