Mer intelligens i kransystem för hantering av fasta bränslen

Procranes levererar kransystem till bland annat energiföretag för att mata in bränslen i fjärr- och kraftvärmeverk. Efter några år med låg aktivitet har flera energibolag investerat i nya moderna kransystem de senaste åren, till exempel i Kungsbacka, Köping och Värnamo. Mats Adler, vd på Procranes, berättar mer.

​Kransystem i energianläggningar används en stor del av året. I flera anläggningar från 80- och 90-talet har kransystemen blivit utslitna. Värnamo Energi som i höst beslutat att byta system nästa sommar är ett typiskt exempel.
​– Sommaren 2017 bytte vi kransystem i avfallseldade Norsaverket i Köping och i somras genomförde vi ett byte i Statkrafts kraftvärmeverk i Kungsbacka. Nästa sommar är det dags för byte i Värnamo Energis anläggning, säger Mats Adler.

Moderna kransystem
På Norsaverket i Köping var huvudskälet till nyinvesteringen att växla över till ett helautomatiskt system, utan kranförare.
– En krananläggning i dag skiljer sig en hel del jämfört med dem på 90-talet. I dag bygger vi in mer och mer intelligens i systemen. Det ger större flexibilitet i driften och det blir lättare att styra kranen så att den arbetar på olika sätt vid olika tidpunkter. Nya sensorer gör att det går att jobba effektivare. Ökat säkerhetstänk är en viktigare del i dag. Det finns lösningar med ultraljud eller magnetslingor för att utforma anläggningen med högre säkerhetsnivå, säger Mats Adler.

Konstruktion och design
Procranes har omkring 15 kransystem i drift i svenska energianläggningar. Energibranschen svarar i dag för cirka hälften av omsättningen. Procranes arbetar även mot andra industrisektorer som till exempel pappers- och massaindustri. Leveranserna omfattar utbyte, modernisering och/eller service och underhåll.
– Vi köper in komponenter och utför egen elkonstruktion och låter samarbetspartners bygga. Vi specificerar och köper lyftmaskineriet och låter underentreprenörer bygga stålkonstruktionen. Sedan sätter vi ihop anläggningen hos kund, förklarar Mats Adler.

Mer automation
Generellt handlar det om mer utvecklad automation, bättre arbetsmiljö, förenklade lösningar för personal. Det kan också vara moderniseringar, där vi byter elsystem på gamla kranar.
– I äldre anläggningar kan det finnas teknik som inte längre används. På 80-talet var det vanligt med tyristorstyrd varvtalsreglering. I dag är det frekvensstyrning som gäller. När det inte längre finns reservdelar till tyristorstyrningar är det bara att byta motor, installera en frekvensomriktare och byta kablage. I dag används radiostyrning istället för att köra uppifrån kranen, personalen ska vara på golvet. Radiostyrning ersätter också äldre stora tunga hängmanöverdon, förklarar Mats Adler.

Nytt bränsle och ny kran
Hos Statkraft i Kungsbacka bytte Procranes ut kranbana, kran, skopa, styrsystem – det vill säga hela anläggningen som var från 2001.
– Den var inte helt utsliten. Orsaken till bytet var att kraftvärmeverket ska använda ett annat, billigare, biobränsle. Stamvedsflis har blivit dyrt, därför har anläggningen gått över till sågspån och bark som huvudbränslen. Det är bränslen med lägre energidensitet, vilket kräver större volymer som ska matas in i pannan. Den nya kranen har samma lyftkapacitet men kranen går mycket fortare och skopan är mycket större, säger Mats Adler.

Elmodernisering
Närmast arbetar Procranes med en elmodernisering av en traverskran på Hylte Bruk.
– Vi byter all elutrustning, ett vanligt jobb som vi utför där elsystem slutat fungera för att de inte klarat av den besvärliga miljön, säger Mats Adler.

Mer intelligens i kransystem för hantering av fasta bränslen

Procranes levererar kransystem till bland annat energiföretag för att mata in bränslen i fjärr- och kraftvärmeverk. Efter några år med låg aktivitet har flera energibolag investerat i nya moderna kransystem de senaste åren, till exempel i Kungsbacka, Köping och Värnamo. Mats Adler, vd på Procranes, berättar mer.

​Kransystem i energianläggningar används en stor del av året. I flera anläggningar från 80- och 90-talet har kransystemen blivit utslitna. Värnamo Energi som i höst beslutat att byta system nästa sommar är ett typiskt exempel.
​– Sommaren 2017 bytte vi kransystem i avfallseldade Norsaverket i Köping och i somras genomförde vi ett byte i Statkrafts kraftvärmeverk i Kungsbacka. Nästa sommar är det dags för byte i Värnamo Energis anläggning, säger Mats Adler.

Moderna kransystem
På Norsaverket i Köping var huvudskälet till nyinvesteringen att växla över till ett helautomatiskt system, utan kranförare.
– En krananläggning i dag skiljer sig en hel del jämfört med dem på 90-talet. I dag bygger vi in mer och mer intelligens i systemen. Det ger större flexibilitet i driften och det blir lättare att styra kranen så att den arbetar på olika sätt vid olika tidpunkter. Nya sensorer gör att det går att jobba effektivare. Ökat säkerhetstänk är en viktigare del i dag. Det finns lösningar med ultraljud eller magnetslingor för att utforma anläggningen med högre säkerhetsnivå, säger Mats Adler.

Konstruktion och design
Procranes har omkring 15 kransystem i drift i svenska energianläggningar. Energibranschen svarar i dag för cirka hälften av omsättningen. Procranes arbetar även mot andra industrisektorer som till exempel pappers- och massaindustri. Leveranserna omfattar utbyte, modernisering och/eller service och underhåll.
– Vi köper in komponenter och utför egen elkonstruktion och låter samarbetspartners bygga. Vi specificerar och köper lyftmaskineriet och låter underentreprenörer bygga stålkonstruktionen. Sedan sätter vi ihop anläggningen hos kund, förklarar Mats Adler.

Mer automation
Generellt handlar det om mer utvecklad automation, bättre arbetsmiljö, förenklade lösningar för personal. Det kan också vara moderniseringar, där vi byter elsystem på gamla kranar.
– I äldre anläggningar kan det finnas teknik som inte längre används. På 80-talet var det vanligt med tyristorstyrd varvtalsreglering. I dag är det frekvensstyrning som gäller. När det inte längre finns reservdelar till tyristorstyrningar är det bara att byta motor, installera en frekvensomriktare och byta kablage. I dag används radiostyrning istället för att köra uppifrån kranen, personalen ska vara på golvet. Radiostyrning ersätter också äldre stora tunga hängmanöverdon, förklarar Mats Adler.

Nytt bränsle och ny kran
Hos Statkraft i Kungsbacka bytte Procranes ut kranbana, kran, skopa, styrsystem – det vill säga hela anläggningen som var från 2001.
– Den var inte helt utsliten. Orsaken till bytet var att kraftvärmeverket ska använda ett annat, billigare, biobränsle. Stamvedsflis har blivit dyrt, därför har anläggningen gått över till sågspån och bark som huvudbränslen. Det är bränslen med lägre energidensitet, vilket kräver större volymer som ska matas in i pannan. Den nya kranen har samma lyftkapacitet men kranen går mycket fortare och skopan är mycket större, säger Mats Adler.

Elmodernisering
Närmast arbetar Procranes med en elmodernisering av en traverskran på Hylte Bruk.
– Vi byter all elutrustning, ett vanligt jobb som vi utför där elsystem slutat fungera för att de inte klarat av den besvärliga miljön, säger Mats Adler.

DELA INLÄGG

VILL DU VETA MER?

Kontakta  
Mats Adler
VD, Projektledare på ProCranes

mats.procranes@jjgruppen.se
0709 566 595
044 20 02 30

ProCranes är JJ Gruppens spjutspets när det gäller specialkranar och moderniseringar, oberoende av fabrikat.

RELATERAD LÄSNING

Bild JJ Gruppen vattenfall vattenkraft AB
Referensprojekt

Modernisering ger jämnt flöde åt vattenkraften

Som Sveriges största producent av vattenkraft arbetar Vattenfall långsiktigt med att förbättra sina produktionsanläggningar. De långa tidsintervallen kräver även en översyn av lyftutrustningen där modernisering ...
Referensprojekt

Ett helhetsgrepp på bränslehanteringen säkerställer en hög drift- och personsäkerhet

I en artikel från Energinyheter.se kan du läsa om ProCranes koncept för traverskranar som hanterar bränsle genom att koppla samman specialkranar för höga hastigheter och ...
Referensprojekt

Helautomatisk travers till Falbygdens Energi

De båda pannorna kommer att eldas med olika effekt, vilket innebär att lastbilarna måste tippa där vi vill ha leveranserna. Därför kommer vi att bygga ...
Referensprojekt

Kran till Varberg Energis biobränsleanläggning

Bränslehanteringssystemet som ProCranes levererat till Varberg Energi består av en 10-tonstraverskran med gripskopa, kranbana och ett helautomatiskt styrsystem med ett knapp-interface mot chaufförerna.
Referensprojekt

Stor bränsletraversorder till Mälarenergi

Fyra stycken 25-tons traverser till Mälarenergis nya samförbränningsanläggning Block 6 i Västerås. Med en förbränningskapacitet på 60 ton bränsle i timmen, är pannan en av ...
Referensprojekt

El-modernisering på Stora Enso i Nymölla

En komplett el-modernisering av en travers vid PM2:s torrända. Traversen är på 50 ton och är utrustad med två huvudlyft på 25 ton vardera.
DELA INLÄGG

VILL DU VETA MER?

Kontakta  
Mats Adler
VD, Projektledare på ProCranes

mats.procranes@jjgruppen.se
0709 566 595
044 20 02 30

ProCranes är JJ Gruppens spjutspets när det gäller specialkranar och moderniseringar, oberoende av fabrikat.

RELATERAD LÄSNING

Bild JJ Gruppen vattenfall vattenkraft AB
Referensprojekt

Modernisering ger jämnt flöde åt vattenkraften

Som Sveriges största producent av vattenkraft arbetar Vattenfall långsiktigt med att förbättra sina produktionsanläggningar. De långa tidsintervallen kräver även en översyn av lyftutrustningen där modernisering ...
Referensprojekt

Ett helhetsgrepp på bränslehanteringen säkerställer en hög drift- och personsäkerhet

I en artikel från Energinyheter.se kan du läsa om ProCranes koncept för traverskranar som hanterar bränsle genom att koppla samman specialkranar för höga hastigheter och ...
Referensprojekt

Helautomatisk travers till Falbygdens Energi

De båda pannorna kommer att eldas med olika effekt, vilket innebär att lastbilarna måste tippa där vi vill ha leveranserna. Därför kommer vi att bygga ...
Referensprojekt

Kran till Varberg Energis biobränsleanläggning

Bränslehanteringssystemet som ProCranes levererat till Varberg Energi består av en 10-tonstraverskran med gripskopa, kranbana och ett helautomatiskt styrsystem med ett knapp-interface mot chaufförerna.
Referensprojekt

Stor bränsletraversorder till Mälarenergi

Fyra stycken 25-tons traverser till Mälarenergis nya samförbränningsanläggning Block 6 i Västerås. Med en förbränningskapacitet på 60 ton bränsle i timmen, är pannan en av ...
Referensprojekt

El-modernisering på Stora Enso i Nymölla

En komplett el-modernisering av en travers vid PM2:s torrända. Traversen är på 50 ton och är utrustad med två huvudlyft på 25 ton vardera.

Kan vi hjälpa till?

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.